Välkommen till Oasis Bygg!

Oasis bygg är ett modernt byggentreprenadföretag med ett stort
teknik- och byggmästarkunnande. Vi arbetar inom den så kallade
ROT-sektorn (Renovering, Om- och Tillbyggnad) i hela Storstockholmsområdet.

Tack vare en flexibel organisation med stort kunnande klarar vi
av entreprenader i alla storlekar. För att klara större entreprenader
köps tjänster från underentreprenörer med vilka vi haft ett flerårigt
samarbete. oasisbygg har under 1995 tagit fram ett kvalitetssystem
som helt följer ISO 9000-standarden. Vårt miljöledningssystem
har vi arbetat fram tillsammans med Institutet för Byggekologi.

oasisbygg har idag ca 20 anställda och omsätter cirka 45 miljoner
kronor årligen. I oktober 1998 ägde ett samgående rum mellan oasisbygg och
Andersson Byggnads AB – varvid personal och verksamhet
från Andersson Byggnads AB överfördes till oasisbygg – för att i framtiden
mer offensivt möta marknadens behov och krav genom en mer
samlad och breddad kompetens.

År 2019 förväntas en återhämtning av byggkonjunkturen i Storstockholm

varför vi med starka koncept såsom ”byggmästarentreprenader” och olika

samverkanformer både med kunder och leverantörer, ser året an med tillförsikt.

Husbygge

När du ska bygga hus är det mycket som snurrar i ditt huvud. Det är så hemskt mycket man ska tänka på att det ibland känns omöjligt att inte glömma bort något. Vi ska här hjälpa dig lite. Nedan kommer några stora saker du bör ha bra koll på. Skriv ned dem, eller spara hela denna lista. Det kan hjälpa dig både just nu och längre fram i projektet.

Välj rätt hustillverkare

Det gäller att hitta en hustillverkare du kan lita på. Jämför många olika företag innan du bestämmer dig. Läs på om recensioner och om hur de arbetar. Glöm inte att jämföra priser också, då det kan skifta ganska rejält mellan ett företag till ett annat. Det är riktigt tråkigt att upptäcka efter underskrivet kontrakt att man kunnat få mycket bättre priser hos någon annan.

Vart ska du bo?

När du ska välja hus och tomt gäller det att tänka till. Självklart är det otroligt mycket personliga tycken och smaker som spelar roll här. Var vill ni bo? I vilket område vill ni bo? Vilka bor runt omkring? Hur ser det ut med kollektivtrafiken? Åt vilket väderstreck ligger tomten? Var finns det kvällssol och var finns det morgonsol? Hur länge har vi sol? Vad finns det för planer för området enligt kommunen? Som du märker finns det väldigt mycket att fundera över. Det viktigaste är dock att tomten inte är för stor för ditt hus, och att du väljer varsamt utefter det du har råd med. Välj inte heller en tomt du måste arbeta mycket på innan du blir nöjd (om du inte gillar att arbeta med marker speciellt mycket), det är ofta en börda att ha utöver allt arbete som finns med huset.

Anteckna

När du har valt hustillverkare och ska föra samtal över arbetet är det smart om du själv för anteckningar över vad ni kommer överrens om. Det är bra att skriva ned allting, så att du kan gå igenom det innan beställningen godkänns. Det är också väldigt bra att ha i efterhand. Om någonting går snett med arbetet så kan du peka på vad ni kom överens om utan att bli osäker själv.

Det här är några viktiga delar att tänka på. Var otroligt noggrann när du ska bygga nytt hus, det är mycket som måste gå rätt som kan gå fel. Ett husbygge ska vara fullt av glädje och god spänning, inte av orolighet och nervositet. Ekeforshus är ett husföretag med bas i Småland. Med sina 50 år bakom sig som husbyggare har det lång erfarenhet och hög kvalitet på sina hus.